Медицинска застраховка
Препоръчително е, когато се напуска страната, пътуващият да се погрижи да му бъде направена медицинска застраховка, като покритието на полицата де бъде съобразено с периода на престой, а също така и с цените на медицинските услуги в съответната държава.

От 1.07.2004г. в рамките на Европеиският съюз, в България е въведена Европейска здравноосигурителна карта, която може да бъде издадена в местните поделения на НЗОК и НОИ.

Туристическа агенция "Родоп Турс" има сключем договор със ЗПАД "Армеец", за предоставяне на застрахователни полици "Застраховка помощ при пътуване в чужбина", с покритие на полиците от 2000 Евро или щ.д. до 50 000 Евро или щ.д.