За лица до 18 години
1. Дете, пътуващо без придружител: необходимо е детето да притежава нотариално заверена и легализирана на съответният език декларация - разрешение, подписана от двамата родители, да напусне границите на Република България без придружител.

2. Дете, придружавано от един родител:
родителят, придружаващ детето, трябва да има пълномощно-декларация от другият родител, в което той дава своето съгласие, детето да пътува, придружавана само от един родител.

3. Дете, придружавано от трето лице:
придружителят трябва да притежава пълномощно-декларация, подписано от двамата родители, нотариално заверено и легализирано на съответният език, в което родителите дават своето съгласие, детето да пътува, придружавано от трето лице.