За Вашият багаж


1. При пътуване със самолет:


Тегло:
на пътниците е позволено да провозват безплатно регистриран багаж в определени норми, които за различните авиокомпании са различни. Обикновено безплатното тегло за регистриран багаж, който пътникът ще предаде за превоз в багажно отделение, е 20 кг.

За АК "България еър" разрешената безплатна норма на багаж в багажно отделение на пътник, пътуващ в икономична класа е до 20 кг., съответно за комфортна класа е до 30 кг.
За превоз на багаж извън определената норма се заплащат съответните такси за "свръх" багаж, които също са различни за различните авиокомпании и дестинации. При АК "България еър" таксата за "свръх" багаж, в зависимост от дестинацията, е в интервала от 4 до 9 Евро на кг.
Безплатният превоз на ръчен багаж в пътническата кабина също е в различни норми, в зависимост от изискванията на авиокомпаниите, но обикновено е до 10 кг.

Багажът и Вашата сигурност: с оглед личната сигурност и сигурността на полета, авиокомпаниите имат изисквания към преноса на леснозапалими течности, опасни предмети и флакони под налягане, пренасяни в ръчният багаж. Въведени са ограничения за течностите, които пътниците да пренасят през пунктовете за проверка за сигурност:

 • вода и други напитки, супи и сиропи;
 • гримове, кремове, лосиони, козм. олио;
 • гелове, включително за коса и душ-гел;
 • парфюми;
 • консистенции на твърда - течна основа (сапуни);
 • спрейове;
 • всички производни от подобни консистенции;
 • паста за зъби, други пасти;
 • опаковки, чието съдържание е ппод налягане.

Течностите в ръчният багаж не могат да бъдат повече от 1 литър

Разрешава се пътниците да носят само малки количества течности в ръчният си багаж, които трябва да бъдат в самостоятелни опаковки, не повече от 100 мл всяка, поставени в самозапечатващ се прозрачен плик за многократна употреба.
На пътниците е позволено да пакетират течности в по-големи количества в багажът, който ще бъде превозван в багажното отделение на самолета. Позволено е също така в ръчният багаж да се пренасят медикаменти и диетични храни, както и бебешки храни за ползване по време на пътуването, като на пункта за проверка може да бъде поискано от пътника да докаже необходимостта от медикаменти и диетични храни по време на пътуването.

Мерките за сигурност не ограничават в никакъв случай течностите, които могат да бъдат закупени от магазините на летището, разположени след пунктовете за проверка.


2. При автобусни пътувания:

Безплатно тегло багаж:

 • Един куфар/пътна чанта на човек за багажно отделение на автобуса - в рамките на нормален обем с тегло до 25 кг;
 • Ръчен багаж за салона на автобуса - в рамките на нормален обем с тегло до 5 кг. Препоръчва се ръчният багаж да бъде сведен до минимум.

Багажът и Вашата сигурност. Забранените за превоз неща са изброени в следният списък:

 • чужд багаж;
 • бяла и черна техника;
 • наркотични вещества без лекарско предписание;
 • животни и растения;
 • съдове с газ под налягане;
 • Експлозиви;
 • Фойерверки и муниции;
 • Леснозапалими твърди и течни вещества;
 • Разяждащи вещества;
 • Отровни и инфекциозни субстанции;
 • Радиоактивни вещества.