Общи условия

 

1. РЕЗЕРВАЦИИ И ЗАПИСВАНЕ:

Записването е възможно чрез резервация по факс, имейл, или в офиса на агенцията.
Резервацията се счита за валидна след внасянето на капаро в брой или по банков път по сметката на Туроператора.

2. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

Копие от документ за самоличност или задграничен паспорт. За деца под 18 години, пътуващи непридружени от родителите си или само с един родител, се изисква нотариално заверено родителско разрешение детето да напусне страната.

3. ВИЗИ:
3.1. За пътувания в държави, за които се изисква виза за български граждани. Туроператорът ще съдейства на клиента, като му предостави необходимите документи (резервация, ваучер, билет и др.) По искане на клиента, Туроператорът ще подготви и внесе документите му в съответните консулски служби. В този случай клиентът е длъжен да предостави на Туроператора документите, изискуеми от съответното Консулство, както и да заплати таксите за визата. Непредоставянето на документите и неизплащането на таксите или неявяването в Консулството на лично изнтервю, ако е необходимо, се счита за отказ от пътуването по вина на клиента.
3.2. Издаването на визи за съответната държава е в компетенцията единствено на съответното Консулство и не се гарантира от Туроператора. В случай на отказ от страна на Консулството, платените от клиента такси за издаване на визата не се връщат. Размерът на таксите за издаване на визите се посочва в съответната информация на Туроператора по чл. 28(5) от Закона за туризма.

4. ЦЕНИ И ПЛАЩАНЕ:
4.1. Плащането се извършва в лева в брой или по банков път на сметката на Туроператора.
IBAN: BG07 TTBB 9400 1520 0161 59
BIC: TTBBBGSF,
Банка: SG Експресбанк – клон Смолян
4.2. Капаро. Ако не е упоменато друго, размерът на капарото е 30% от общата сума. Клиентът внася капаро в момента на подписване на договора за пътуване.
4.3. Окончателното плащане се извършва не по късно от 15 календарни дни преди датата на отпътуване, ако не е упоменато друго.
4.4. Цените, цитирани в евро се калкулират по курса на БНБ в деня на плащането.
4.5. Увеличение на цената, което се счита за значително, ако е повече от 5% от пакетната цена, е възможно при покачване на цените на горивата, изменение на размера на таксите, свързани с пътуването, промяна във валутните курсове, възникнали след подписването на договора. При ненабиране на необходимия минимален брой участници за това пътуване, цената може да бъде увеличена за покриване на общите разходи: транспорт, екскурзоводи и др.

5. ОТКАЗ ОТ ПЪТУВАНЕ:
При отказ на клиената от пътуване, ТУРОПЕРАТОРЪТ възстановява стойността на пакета при следните удръжки:
  • до 30 дни преди обявената дата на пътуването – 0% удръжки (Само ако това не противоречи на анулационните условия на авиопревозвача при закупени самолетни билети за самолетните екскурзии и почивки и също така ако не е в противоречие с анулационните условия на хотелът, в който е направена резервация)
  • от 29 до 15 дни преди обявената дата на пътуеането – 30% удръжки
  • от 14 до 7 дни преди обявената дата на пътуването – 70% удръжки
  • от 6 до 3 дни преди обявената дата на пътуването – 80% удръжки
  • под 3 дни преди обявената дата на пътуването – 100% удръжки

6. РЕКЛАМАЦИИ:
При възникнали условия за рекламации относно организацията и провеждането на програмите, рекламациите се приемат в писмен вид, в четиринадесетдневен срок след завръщането на клиента и при представяне на необходимите доказателства за неизпълнението или за некачественото изпълнение на услугата. ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава да даде своя отговор в едномесечен срок от депозирането на рекламацията

7. МИНИМАЛЕН БРОЙ УЧАСТНИЦИ – в зависимост от избраната екскурзия