Общи условия

1.РЕЗЕРВАЦИИ И ЗАПИСВАНЕ:
1.1.Записването е възможно чрез резервация  по e-mail или в офиса на агенцията.
Резервацията се счита за валидна след внасянето на капаро в брой или по банков път по сметката на Туроператора и доплащане , съгласно условията на сключения договор за пътуване.
1.2. За извършване на резервация е необходимо клиентът да предостави на ТУРОПЕРАТОРА следната информация:
- Имена на туристите /на латиница, както са записани в документа за самоличност, с който ще пътува/; 
- Период на пътуване; 
- Избрано място за настаняване – категория на хотела, вид стая и база на изхранване. 


2. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
2.1. За всички туристи по програми, които включват страни извън ЕС, с изключение на Швейцария, Норвегия, Хърватия, Македония и Сърбия, е нужен задграничен паспорт със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването. 
2.2. За туристи над 18 г., по програми, които включват САМО страни членки на ЕС или Швейцария, Норвегия, Хърватия, Македония и Сърбия, е необходима валидна лична карта или валиден задграничен паспорт. 
2.3. За деца под 18 г. - валиден документ за самоличност, изискван от съответната държава, със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването 
ВАЖНО: За деца под 18 г., пътуващи сами или с единия от родителите, освен необходимият документ за самоличност, e необходима и нотариално заверена декларация на български език ( за пътуване до Хърватия и превод на английски език ) от двамата родители, че са съгласни детето им да пътува в чужбина, с телефон на нотариуса. Оригиналната декларация и 2 копия следва да се носят по време на екскурзията.Ако фамилията на придружаващия родител е различна от фамилията на детето, се изисква и акта за раждане на детето с 2 копия. 

3. ВИЗИ:
3.1. За пътувания в държави, за които се изисква виза за български граждани. Туроператорът ще съдейства на клиента, като му предостави необходимите документи (резервация, ваучер, билет и др.) 
3.2. Издаването на визи за съответната държава е в компетенцията единствено на съответното Консулство и не се гарантира от Туроператора. В случай на отказ от страна на Консулството, платените от клиента такси за издаване на визата не се връщат.
3.3. Граждани на други страни следва самостоятелно да проверят и изпълнят изискванията за паспортен и визов режим в съответните посолства. При неизпълнение на тези изисквания, агенцията не носи отговорност и всички неудобства и щети, породени от това, са за сметка на потърпевшите.

4. ЦЕНИ И ПЛАЩАНЕ:
4.1. Плащането се извършва в лева в брой или по банков път по сметките на Туроператора.
4.2. Капаро. Ако не е упоменато друго, размерът на капарото е 30% от стойността на автобусните екскурзии и 50% от стойността на самолетните пакети. Клиентът внася капаро в момента на подписване на договора за пътуване.
4.3. Окончателното плащане се извършва съгласно условията на сключения договор, но не по късно от 15  дни  преди датата на отпътуване, ако не е упоменато друго.
4.4. Цените, цитирани в евро се калкулират по курса на БНБ в деня на плащането.
4.5. Увеличение на цената, което се счита за значително, ако е повече от 5% от пакетната цена, е възможно при покачване на цените на горивата, изменение на размера на таксите, свързани с пътуването, промяна във валутните курсове, възникнали след подписването на договора. При ненабиране на необходимия минимален брой участници за това пътуване, цената може да бъде увеличена за покриване на общите разходи: транспорт, екскурзоводи и др., като това е предварително обявено в офертите на съответните програми.

5.ОТКАЗ ОТ ПЪТУВАНЕ
Потребителят има право да прекрати по всяко време договора за пътуване,като в случая влизат в сила условията за анулация,посочени в сключения договор за тур.пътуване

6. РЕКЛАМАЦИИ:
При възникнали условия за рекламации относно организацията и провеждането на програмите, рекламациите се приемат в писмен вид, в четиринадесетдневен срок след завръщането на клиента и при представяне на необходимите доказателства за неизпълнението или за некачественото изпълнение на услугата. ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава да даде своя отговор в едномесечен срок от депозирането на рекламацията

7. МИНИМАЛЕН БРОЙ УЧАСТНИЦИ  –  в зависимост от условията на избраната екскурзия.

8. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност при възникване на затруднения, забавяния и проблеми, свързани със следните фактори, считано за форсмажорни обстоятелства: лоши метеорологични условия, усложнена пътна обстановка, природни бедствия, аварии, отмяна или закъснения на полети, проблеми на туристите с гранични, летищни власти или с други органи на реда в съответната държава или курорт, работно време на културно–историческите паметници, които е планирано да бъдат посетени, технически проблеми и аварии с превозни средства по време на пътуване, затруднения причинени от масови мероприятия /стачки, бунтове, чествания на национални или религиозни празници.

Документи